سرمقاله نویسندگان نقدزی سرمقاله نویسندگان نقدزی رسالت نقدزی، زیست با نقد است. بچه هایش امروز، به جای قلم - تایپ می کنند. خودکار و قهوه و موسیقی و سیگار کفاف لذت نقدشان نمیدهد وغیر از این هم باشد، پوسیدگی در نقد وتحلیل به همراه خواهد داشت. pic/b29b2bcf-d072-4021-854a-4b2f5457050f7ec46f1fbd1e22bb7913b76558161bb76463591-268p__11376.mp4_20170517_143152.466.jpg
اشتراک گذاری
ورود منتفدین

میزگرد

شما می توانید در این بخش از نقد و بررسی های موجود استفاده نمایید.

نقد وبررسی
برو بالا
0px

میزگرد