نقد: اساس يك انسان ، اساس يك جهان نقد: اساس يك انسان ، اساس يك جهان نویسنده : تامی هارطونیانس سوال اينجاست كه چرا در بعضى مناطق انسان ها چه از نظر پيشرفت در اختراعات و چه پيشرفت در رسيدن به انسانيت عقب مانده تر از بقيه مناطق هستند؟ دليلش سركوب نقد است. pic/36c41a8f-60e1-4c86-8f72-36545fd4eb1fn82790207-72100191.jpg
اشتراک گذاری
ورود منتفدین

نقد فیلم خارجی

شما می توانید در این بخش از نقد و بررسی های موجود استفاده نمایید.

نقد وبررسی
برو بالا
0px

نقد فیلم خارجی