اشتراک گذاری
ورود منتفدین
زی نامه {ش0} _ دلبسته چیستی آخر تو ای بیگانه‌ی غریبه

زی نامه {ش0} _ دلبسته چیستی آخر تو ای بیگانه‌ی غریبه


زیسنامه

✍ سینا لسانی

از زمانی که نقدزی رسماً شروع به فعالیت کرد قریب به پنج ماه می‌گذرد. مع ذلک هنوز به آن شعارهای آرمانی که سی‌اُم آذرماه ۹۶ در سرمقاله معاون سردبیر سر دادم حتی نزدیک هم نشده‌ایم! تلاش خود را کرده‌ایم لیک به موانع از پیش تعیین نشده‌ای برخوردیم که چندین و چندبار شتابمان را گرفت و مقاطعی هم موجب وقفه‌ی کامل گردید.

از نظرگاه بنده در حال حاضر مورد اصلی که نقدزی بیش از هرچیز بدان احتیاج دارد، بازتعریف خویش و رفع ابهامات نزد مخاطبین، نویسندگان، تحریریه و چه بسا اینجانب در سِِمت معاون و سیدمحسن باقری در مقامِ سردبیر است. ما (ابنای بشر) بایستی ابتدا خود را بشناسیم سپس ادعای خداشناسی کنیم. بنابرین یکی از عمده اهداف این ستون معرفی بی غل و غش نقدزی به نقدزی است.

بیش از بیان تَتَمه عرایض، اشاره به نام و عنوان ستون را ملزم می‌دانم. تفاوت زیسنامه با اکسنامه (ستون ثابت اینجانب در سینمااکسپرت) چیست؟ در حقیقت این دو ستون ذات و فطرتی مشترک دارند و پیگیر یک هدفِ برجسته‌ نیز می‌باشند منتها یگانه تفاوتشان در اُسلوب و روش اجرای آن است. در اکسنامه اصولا مطالب گوناگون از قبیل نقد، تحلیل، معضل شناسی، مقاله پژوهی و... هستند که به صورت تفصیلی و معمولاً متجاوز از دو هزار حرف مکتوب می‌شوند. اما زیسنامه متشکل از خرده مقالاتی خواهد بود که هر بار با تمرکز بر یک نکته اساسی، مخاطبان را با دیدگاه رسانه آشنا و به طور ضمنی به ایشان خط خواهد داد؛ البته بحث مفید و آموزشی‌اش نیز به کنار.

یادداشت را با شعری ستودنی از شارل بودلر که کنکاش در آن بی ارتباط با رسالت نقدزی نیست، به پایان می‌برم. امیدوارم از این قطعه روح نواز لذت ببرید. (این شعر به عنوان پیش مقدمه برای سرآغاز کتاب «علیه تفسیر» سوزان سانتاگ برگزیده شده است.)

- که را بیشتر دوست داری، بگو ای مرد رازآلود؟ پدر، مادر، خواهر، یا برادرت؟

- نه پدری دارم، نه مادری، نه خواهری، نه برادری

- دوستانت؟

- واژه‌ای بکار بردید که تا امروز برایم گنگ مانده.

- وطنت؟

- نمی‌دانم جغرافیایش کجاست.

- زیبایی؟

- الهه و نامیرا، چه دوستش می داشتم.

- زر؟

- بیزارم، آنگونه که شما از خدایان.

- دلبسته چیستی آخر، تو ای بیگانه‌ی غریب؟

- ابرها... ابرهایی که می‌گذرند، آن بالا، آن بالا... ابرهای شگفت انگیز.

✍ مخلص شما؛ سینا لسانی

برو بالا
0px
منتقدین