اشتراک گذاری
ورود منتفدین
سرمقاله نویسندگان نقدزی

منتقد : سید محسن باقری     (مشاهده پروفایل)سرمقاله نویسندگان نقدزی

#سرمقاله‌ سردبیر_ #یادداشت‌ اول 

✍️ سیدمحسن باقری:

در تعریف فرم (زیست) و درتعریف زی (زیستن) نهفته است‌.
نقد ما از فرم و فرم ما _ از زیست ما _ سرچشمه می گیرد. زیستی امروزی و به قول رئیس اعظم: مماس با زمان. 
نقد ما اگر از زیست مجازی امروزمان جدا شود نهایتا مشتی تئوری الکی سنگین شده، بر جای می ماند.
رسالت نقدزی، زیست با نقد است. بچه هایش امروز، به جای قلم - تایپ می کنند. خودکار و قهوه و موسیقی و سیگار کفاف لذت نقدشان نمیدهد وغیر از این هم باشد، پوسیدگی در نقد  وتحلیل به همراه خواهد داشت.
ساده سازی و اختصاراز اهداف نقدزی‌ خواهد بود و به یقین در آن گام خواهد زد.


#یادداشت‌دوم #مدیرنقدزی

✍️ فرزاد فارغی:
مدت ها انتظار براى تولد "نقدزى". تولدى خوشحال كننده در عرصه ناراحتى ها. ناراحتى از ناخلف بودن بسيارى از فرزندان نقد؛ كه به بيراهه رفتند و دل پدر شكسته اند. "نقدزى" نويدبخش ظهور فرزند خلف نقد در اين ميان خواهد بود. 
چه ترس و غمی از فرزند, وقتی پرورشش به خانواده اى پويا و دانا سپرده شده. اميدوارم با قلم هاى پویا‌ _ حرف هاى جدى بزنیم.
باشد تا "نقدزى" ناجى اين سينماى بيمار باشد...


#یادداشت‌چهارم _#معاون نقدزی
✍️ سینا لسانی :
برای نوشتن راجع به سینما و ادبیات، نخست می بایست جمیع اعتقادات پیشین را به حالت تعلیق درآورد. 
سپس با اندیشه‌ای نو که فرآورده و مترقی تفکرات کهنه است به خودساختگی مُقّرب شد و عاقبت بدون کینه دوزی و غرض ورزی نوشت.
شاید اینک به چشم نیاید. اما امروز، روز مهمی ست. روز میلاد یک تفکر است؛ تفکری که تقلید نیست و خودپاست. به هیچ وجه من الوجوه نمی‌شود بر آن برچسب محتواگرا و فرمالیسم یا دُگماتیسم و اومانیسم زد.

ما در نقدزی آزادیم - آزاد می اندیشیم، آزاد می‌گوییم و آزاد می‌نویسیم.  #یادداشت‌پنجم _#ناظرنویسندگان

✍️ حامد حمیدی:

ورود «نقدزی» اتفاق مهمی از نوع تولّد یک تفکر و‌ منش است. تفکری که سعی در تغییر وضعیت منفعل و ساکن - به وضعیت فعال و متحرک دارد.

قرار گرفتن واژه «زی» که بن مضارعِ مصدر زیستن است، به دنبال واژه «نقد»، از نظر دستورِ زبان، صفت می‌سازد. صفتی که نقدزی ها به دنبال ایجاد یا تقویت آن ابتدا در خود و سپس پیشنهاد آن به دیگران هستند. 

نقدزی ترکیبی چون «آب‌زی» است. یعنی زیستی که نه تنها با نقد عجین و همراه است، بلکه به آن وابستگی حیاتی دارد و همین وابستگی، اصلِ موضوع خواهد بود.

جوانانِ نقدزی در زیست، رنگ نقد به خود گرفته اند و نقدشان، نمودارِ خود، تفکر و زیستشان است‌.


  #یادداشت‌ششم _#دبیرنقدزی

✍️ سیاوش محصصی :

"نقدزی" جهانی بر پایه زیست است، که خود از نگاهی پیش از ورود به دنیای یک پدیده نشآت می گیرد - نه پیش از ورود زمزمه ناهمگون می خواند و نه پُتک ویرانگری بر پیکرها می شود. 

بازپدیدآوردنش اینبار با ردِپایی ماندگار - رسالت دیرینه اش، و تربیت در تداومِ رشد و نمو - همان بن مایه ایست که خواستارش است. #یادداشت‌هفتم _#مدیرطرح

✍️ تام هارطونیانس:

اى كاش هر سينمايى در هر كشورى يک نقدزى داشته باشد. موضوع فقط سينما نيست كاش هر هنرى يک نقدزى داشته باشد. افسوس كه آنقدر ادعاهاى دروغين و سطحى تحت عنوان "ما متفاوت هستيم" و "ما جدی‌ترين هستيم" و "ما چیز دیگری هستيم"  از گروه ها و سايت هاى مختلف دیده‌ایم. كه الان نمي توان از اين واژه ها براى يك ادعاى جدى استفاده كرد. 

نقدزى واقعا حرف دهانش را می‌فهمد و راهش براى خود مشخص است. ادعاهاى نقدزى برخاسته از احساساتى شدن لحظه اى نيست. گوش اين جامعه از اين حرف ها پر است پس تعريف كردن فايده اى ندارد. 

خرجش فقط يك بار امتحان سايت ماست.  #یادداشت‌هشتم _#مشاوردبیر

✍️ احسان آرشنیا: 
در پشت كوه ها و بيابان های برهوت هنر، در زير سه تيغ آفتاب داغ و ظلم بی دريغ هنر سخيف و در شهری كه همه مردمانش از جور ظلم و ستم كج فهمی هنری به تنگ آمده‌اند سواری از دور پيدا شد تنها نشسته بر اسب فهم، سلاحش نقد و گلوله اش هنر، بی منت و مزد از برای خدمت به مردمی كه منتظر ناجی خود بودند، وارد می‌شود و می‌تازد نه از برای كسب نام، كه سوار تنها زيستش در بي نامی است. زنده با نقد است و در تقابل هميشه با جهل و هنرسخيف كه با بودن اين دو زنده است و در تقابل با اين دو وجودش معنا می‌يابد. 
اين است نقد زي كه در عين بی نامی ادعايی بس بلند و رسا دارد. فريادی از برای نشان دادن راستی كه به گفته بزرگی "هنرعين راستی است" و سلاحش از برای نارفيقان و نادانان است و چه زيبا دست به سلاح می‌شود وقتی ظلمی ببيند. ظلمی در حق فهم و شعور اين مردم در عرصه هنر اينجاست كه سوار بينام بلند ميشود و سلاح می‌كشد، سلاحی از جنس نقد. آمده اصلاح كند، آزاد كند، بفهماند و شايد زمانی باز در تنهاييش از شهری به شهر ديگر سفر كند. از برای اين سوار همين بس كه وجودش موجب آرامش است و فراغ بال. 
شايد كه برای او همين جمله كافیست "سوار بی نام خوش آمدی."


 #یادداشت‌نهم _#نویسنده

✍️ جلال حدادزاده:

نقد زی چریک است. چریکی که با قلم عشق بازی میکند و فرهنگ می زاید. فرهنگ نقد، فرهنگ چند صدایی و فرهنگ مکالمه.

هدفی در سر دارد از نوعِ هدف کسانی چون «باختین» و دیگران که زندگی خود را در آن راه پیشکش کرده‌اند.

نقدزی زیست دوباره‌ای می‌بخشد به سینمایی که دیگر از نفس افتاده و  فریادی می‌زند از آن جنس که شاعری میگفت: «سینمای وضع رسوایی که خود داری/هنوز آینه اکران میدهد...»


 #یادداشت‌ دهم _#ناظرادبی

✍️ شایان محمدرحیم:

تلاش همیشه‌ام مخالفت با پیچیده گویی و به زبان مردم سخن گفتن بود. نقدزی تلاش دارد در راستای چارچوب های فکری و زیستی در حوزه ی فرمالیسم نقد به زبان علاقمندانی که نت گردی می‌کنند و با سایت ها سر و کار دارند سخن بگوید.

شاید این نوع دید به مقوله ی نقد و جداسازی سره از ناسره، بتواند واژه‌ی نقد را که مدتیست زیستی دور تر از جامعه دارد و بیشتر به صورت تخصصی به آن نگاه می‌شود را به شکل دغدغه ای روزمره تبدیل کند. نقدزی با زمانش و با زبان خیابان های زیستگاهش سخن می‌گوید.


 #یادداشت‌ یازدهم _#نویسنده

✍️ محمد علیایی:

زندگی بر هم کنش خوبی ها و بدی هاست و بدون آنها وجود ندارد. هنر نیز به عنوان یک پدیده وابسته به زندگی به این شکل ساخته شده و بدون این بر هم کنش وجودش بی معنی است. این بر هم کنش اما خنثی نیست و همواره یک طرف بر طرف دیگر غالب می شود.


انسان برای بهتر شدن و جلو رفتن در حالی که در امروز زیست می‌کند و نگاهش به آینده است؛ نیاز مبرم به نقد دارد، نقدی که از زندگی بیاید و برای زندگی باشد، نقدی که برای دیالوگ باشد و برای تعامل و نه گوشه نشینی و تنهایی .

نقدزی برای امروز است و راجع به امروز، بر این باور است که برای تغییر کردن باید ابتدا خود را  تغییر داد.


امروزه دیگر وقت گوشه نشینی نیست، باید خود را با زمانه وفق داد، با آن همسو شد، در آن زندگی کرد و با آن تغییر داد. تغییری که البته از نقد نشأت می‌گیرد.


T.me/naghdzee

از اینکه سایت ما را انتخاب نموده اید خوشحالیم .ما سعی نموده ایم در این سایت به بررسی و نقد فیلم های روز دنیا و سینمای ایران بپردازیم که شما عزیزان می توانید با ما در تماس باشید .ستاره ها ملاک خوبی و بدی آثار نیست. فقط نقد است که فیلمها را ارزیابی می کند.

ارسال بررسی


برو بالا
0px
نقد و بررسی